Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku

Stáhněte si mobilní aplikaci

Google Play
Close

O projektu

​Náš projekt si klade za cíl nabídnout komplexní pohled na problematiku drobné sakrální architektury v regionu Broumovsko a také se pokusit o její zachování pro budoucí generace. Vlivem historických událostí byla řada těchto památek poničena, odcizena nebo ponechána svému osudu.  Kříže, křížové cesty, sochy, sousoší, boží muka, kaple, smírčí kříže. Krásných, cenných, avšak neudržovaných drobných sakrálních památek, je na Broumovsku mnoho. Stojí stranou pozornosti v lukách, mezi poli, u lesa. Chceme tímto poukázat na zpustlé a neudržované objekty, kterým hrozí trvalé poškození či zánik, a získat prostředky na jejich renovaci. 

Tyto objekty jsou spojeny především s lidovou zbožností. Movitější předkové je nechávali zhotovovat jako symbol prosby či poděkování Bohu, např. za uzdravení či dobré živobytí, označovali též pietní místa (např. sochy Jana Nepomuckého), místa pro vykonání modlitby nebo místa nějaké tragické události. Mohli být i vzpomínkou na situaci, z níž dotyčný šťastně vyvázl a zachránil si život. V krajině Broumovska jsou zastoupeny především památky zhotovené kompletně z kamene, tedy z místního pískovce. V menší míře najdete kovové (litinové) kříže vsazené do pískovcového pilíře.

V rámci tohoto projektu byl mj. opraven historický kříž ve Velké Vsi u Broumova, na cyklostezce Broumov – Otovice. Nádherně zdobený kříž Barbary Kahler z r. 1787 byl ve velmi špatném stavu a dlouhá léta čekal na renovaci. Dočkal se. Vše nasvědčuje tomu, že byl v minulosti záměrně poničen, snad střelbou ze zbraně. Chybějící umělecké části kříže, např. hlava Krista, hlava Marie i andělíčků, byly nově dotvarovány, zhotovena byla kovaná replika lucerny. Kromě chybějících velkých částí kamene měla památka rovněž narušenou statiku. Okolní pískovcová dlažba byla zarostlá pod vrstvami zeminy, sloupky vytrhány a hozeny do křoví, křížek kompletně zarostlý v houští. V průběhu podzimu 2021 byl kříž usazen na nově zbudovaný základ a je opět potěchou pro oči místních i turistů.

Zajímavostí je, že po podrobnějším zkoumání je patrné, že tato památka byla v minulosti polychromovaná, ostatně jako řada jiných drobných sakrálních památek Broumovska. Dle dnešního přístupu českých památkářů a restaurátorů se barvy již neobnovují, jejich zbytky se pouze konzervují. Co se ovšem ctí, je původní zlacení. I v případě tohoto kříže byly původní zlacené části opětovně vyzlaceny.  

 

 Ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové proběhlo také 3D skenování dvou památek v regionu a byly zhotoveny jejich 3D modely. Vybrán byl reliéf Samaritánka u stejnojmenného pramene pod stolovou horou Ostaš, který je oprávněným čekatelem na seznam kulturních památek. Dalším skenovaným objektem byla socha Panny Marie Immaculaty na šroubovicovém sloupu v Hejtmánkovicích před statkem tzv. broumovského typu č. p. 113. „Digitalizujeme historické kříže a sochy, kterým poškozením zubu času hrozí rozpad, případně bohužel i krádež. Díky digitalizaci prostřednictvím 3D skeneru, můžeme naskenovat sochy, vytvořit jejich trojrozměrné modely a ty dále buď archivovat nebo tisknout a nebo samozřejmě ukazovat široké veřejnosti,“ říká Klára Rybenská z Katedry pomocných věd historických a archivnictví.

Další významnou částí projektu je mapování těchto památek přímo v terénu. Tato data o aktuálním stavu památek na Broumovsku jsou součástí databáze zveřejněné na tomto webu. Na její podobě jsme spolupracovali s Národním památkovým ústavem v Josefově. Drobné sakrální památky Broumovska v Památkovém katalogu z větší části zcela chybí. Pracujeme na propojení obou databází a archivaci dat. Naši databázi máme v plánu postupně rozšiřovat a obsáhnout výhledově co největší území v rámci regionu Broumovsko. A s tím nám může pomoci kdokoli z vás. Vydejte se do terénu, foťte, mapujte a pak nám data jednoduše pošlete prostřednictvím webového formuláře.

Projekt si klade za cíl nejen sesbírat aktuální data o stavu těchto drobných památek, popularizaci tématu v rámci regionu i mimo něj, ale především poukázat na zpustlé a neudržované objekty, kterým hrozí trvalé poškození či zánik. Víme, že je důležité jít příkladem, ale také víme, že množství památek, které zoufale čekají na renovaci, je mnoho. Je pozitivní, že obce a někteří soukromí majitelé se snaží kříže a sochy obnovovat. Zároveň je ale stále mnoho krásných a cenných objektů, které stojí stranou pozornosti v lukách, mezi poli, nebo u lesa, a kterým není věnována zdaleka taková péče, jakou by si zasloužily.

Náš projekt by chtěl poukázat na krásu a historickou hodnotu těchto památek a důležitost péče o ně. Věříme, že se v průběhu času a postupnými krůčky bude dařit tyto sochy, sousoší a kříže opravovat a že se najdou dárci a finanční prostředky, které pomohou k jejich obnově.

Zaujal vás náš projekt? Budeme moc rádi, když nás podpoříte. 

Ředitel Národního památkového ústavu, Josefov
Ing. Jiří Balský

Ing. Jiří Balský

My si od tohoto projektu slibujeme zkvalitnění přehledu a dokumentace. Kýženým cílem by bylo posílit i evidenci obsaženou v Památkovém katalogu.

Stáhněte si mobilní aplikaci

Google Play

Zaujal vás projekt? Podpořte nás

Přispět přes darujme.cz


CZ
Přidat památku